Litterär sakprosa – vad är det?

Litterär sakprosa – vad är det?

Dokumentärlitteratur, essä, populärvetenskap, biografi, facklitteratur, reportage, sakprosa – alla begrepp som kan beteckna böcker med anspråk på att berätta om verkliga händelser skapar ofta förvirring hos både förlag och på kultursidor. I nyare skandinavisk sakprosaforskning skiljer man på ”litterär sakprosa” och ”funktionell sakprosa”, men vilka definitioner behövs egentligen och vad kan de användas till? Vad…

Sanning, kunskap, berättelse – slaget om den säljbara verkligheten

Sanning, kunskap, berättelse – slaget om den säljbara verkligheten

Sakprosans sanningsanspråk skiljer den från skönlitteraturen, och att en berättelse gestaltar ”verkligheten” blir ofta avgörande för om den går att sälja. Samtidigt är det inte uppenbart hur sanningsbegreppet ska förstås i ett dokumentärnarrativt sammanhang – inte bara när det gäller enskilda faktapåståenden utan även gällande berättelsens helhet, struktur och urval. I vilken mening kan en…

Gaza, Ukraina och digitala vittnesmål som ”bevis” i krig

Gaza, Ukraina och digitala vittnesmål som ”bevis” i krig

Dagens snabba digitala medialisering av berättelser från alla typer av händelser, konflikthärdar och katastrofer förlitar sig på vårt instinktiva förtroende för vittnets status och förutsätter betraktarens omedelbara kompetens att värdera och sortera. Samtidigt ökar rädslan för att det falska i stor skala ska intensifieras av ny teknik, algoritmer och AI. Hur har explosionen av digitalt…

Veta ihop – sakprosans roll i den gemensamma bildningen

Veta ihop – sakprosans roll i den gemensamma bildningen

Sakprosans funktion i samhället beskrivs ofta som att den upprätthåller ett kollektivt minne och bidrar till kunskapens infrastruktur. Med språket som ram formar den både ett nationellt perspektiv på världen och för ett historisk demokratiskt samtal vidare. Vilken betydelse har dokumentärt berättande och gestaltande för en demokratis vitalitet och kulturella självförståelse? Vilken roll har sakprosan…

Text i träsk – när moralen gjorde allt värdelöst

Text i träsk – när moralen gjorde allt värdelöst

I sin bok Litteraturens slut menar Sven Anders Johansson att nydanande facklitteratur som blottlägger olika förtrycks orsaker allt mer ersatts av en förebrående moralistisk litteratur helt inriktad på orättvisornas effekter. Med ”den moralistiska vågen” har dokumentärlitteratur och kulturdebatt blivit förutsägbara arenor som mobiliserar individer som är duktiga nog att ta avstånd från ”det onda”, men sällan presenterar idéer bortom rådande…

Svart eller vitt – tro, hopp och vetande vid kollapsens dörr

Svart eller vitt – tro, hopp och vetande vid kollapsens dörr

Få vetenskapliga rön pekar mot något annat än en både snar och dramatisk förändring av människans villkor på planeten. Miljonstäder kommer försvinna, migrationsvågor kommer mångdubblas och vilka väpnade seriekonflikter som sprider sig i en hårdnande kamp om sinande tillgångar är ännu svårbedömt. Eller är människan det samarbetande djuret som än en gång, som så ofta…