Om Sakli(g)t

Sakli(g)t är Sveriges första festival för litterär sakprosa, arrangerad av kulturcentret Rikstolvan utanför Simrishamn i samarbete med Institutet för framtidsstudier och Linnéuniversitetet. Givet sakprosans centrala roll som kunskapsförmedlande kitt mellan vetenskap och allmänhet behöver Sverige en arena där den berättande fackboken står i fokus för fördjupande diskussioner om de politiskt allt hetare frågorna om fakta, sanning, berättelse, verklighet och hur form och estetik påverkar såväl kunskapen i sig som vilken kunskap som blir gångbar i dagens teknikrörliga medielandskap. Sådana mötesplatser för dokumentärgenrens producenter och konsumenter finns sedan länge i de nordiska grannländerna, men har hittills inte funnits i Sverige.

Festivalen genomförs i ett tredagarsformat med en första mer ”intern” dag där författare, forskare, förläggare, journalister och intresserad publik möts i samtal om den litterära sakprosans roll i samtid och framtid. Därpå följer två mer utåtriktade dagar som med ett samhällsorienterat program byggt på aktuell utgivning uppmärksammar svensk och internationell sakprosa av hög klass. Kombinationen av akademisk fördjupning och utåtriktade publiksamtal svarar mot ett växande skandinaviskt behov av en intellektuell skärpning och professionalisering av tänkandet kring ”det dokumentära” och allt mer osorteradeföreställningar om ”autenticitet”.  För varje år väljs ett tema – 2024 är det ”vittnesmål” – och tanken är att festivalen, i likhet med vad som redan finns i Norge och Danmark, ska konsolidera de miljöer i landet som har ett speciellt intresse för litterär sakprosa (förlag, universitet, författare, författarförbund, handel, etc) och att Sakli(g)t ska växa till en återkommande mötesplats för det skrivna dokumentärberättandet som genre, kunskapsförmedlare, professionellt uttryck, marknad och studieobjekt.

Kulturcentret Rikstolvan kommer att vara festivalplats av flera skäl. Sakli(g)t är tänkt som en släktning till andra lyckade litteraturevenemang som etablerats i Sverige på senare år – Bokdagar i Dalsland, Littfest Umeå, Ådalens litteraturfestival, Stockholms Litteraturmässa, Rinkeby bokfestival, etc – och Österlenär en sedan länge etablerad kulturmiljö i utkanten av Skandinaviens folkrikaste region, inom tvåtimmarsavstånd från publik och universitet i Köpenhamn, Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar, Växjö, Kristianstad och Jönköping.

Arrangemanget i Skåne är bara ett av flera Sakli(g)t-evenemang under ett år. Förutom sommarens litteraturfest arrangeras ytterligare tre – på sikt fler – event under året, bland annat på Bokmässan i Göteborg och på en planerad konferens i Stockholm om dokumentärberättandets anspråk och den utåtriktade forskarens allt mer trängda situation inom akademin. På detta sätt är Sakli(g)t tänkt som ett paraply mer än bara en festival, och som en del i en större och i tid och plats mer rörlig helhet.

Kontakt Sakli(g)t programgrupp

Anna Jungstrand, professor sakprosa Linnéuniversitetet, anna.jungstrand@lnu.se

Magnus Linton, författare och redaktör Institutet för framtidsstudier, magnus.linton@iffs.se.

Staffan Julén, festivalens verksamhetschef och grundare, kommunikationschef och ansvarig för konstnärlig forskning på Institutet för framtidsstudier, staffan.julen@iffs.se.