Litterär sakprosa – vad är det?

Fredag 2/8, kl 10 – 10.40

Dokumentärlitteratur, essä, populärvetenskap, biografi, facklitteratur, reportage, sakprosa – alla begrepp som kan beteckna böcker med anspråk på att berätta om verkliga händelser skapar ofta förvirring hos både förlag och på kultursidor. I nyare skandinavisk sakprosaforskning skiljer man på ”litterär sakprosa” och ”funktionell sakprosa”, men vilka definitioner behövs egentligen och vad kan de användas till? Vad säger forskaren och författaren? Vad vinner man på att rikta ljuset mot just den litterära sakprosan? Och vilken facklitteratur är inte sakprosa?

Medverkande

Anna Jungstrand, professor i sakprosa, Linnéuniversitetet och författare till Det dokumentära och litteraturen (Ellerströms 2020).

Gellert Tamas, författare till filmatiserade bästsäljaren Lasermannen och ett stort antal uppmärksammade essä- och reportageböcker.

Kjell Lars Berge, professor textvetenskap Oslo universitet och fd ordförande i norska sakprosaförfattarföreningen.

Bilder: Jan-Åke Erikssson (Tamas).