Text i träsk – när moralen gjorde allt värdelöst

Fredag 2/8 16.00-16.40

I sin bok Litteraturens slut menar Sven Anders Johansson att nydanande facklitteratur som blottlägger olika förtrycks orsaker allt mer ersatts av en förebrående moralistisk litteratur helt inriktad på orättvisornas effekter. Med ”den moralistiska vågen” har dokumentärlitteratur och kulturdebatt blivit förutsägbara arenor som mobiliserar individer som är duktiga nog att ta avstånd från ”det onda”, men sällan presenterar idéer bortom rådande konsensus. Vad menas med ”den moralistiska vågen”? Förstör den litteratur? Ges det ut för mycket pliktskyldig text – böcker som försöker se ut som litteratur? Med vilken litteratur skapas sanning?

Medverkande

Lyra Ekström Lindbäck, filosof och författare till Moral  (Modernista 2023).

Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap och författare till Litteraturens slut (Glänta 2021).

Moderator

Ann Ighe, ekonomhistoriker Göteborgs universitet och chefredaktör tidskriften Ord & Bild.

Bild: Anna Tärnhuvud (Johansson), Severus Tenenbaum (Ekström Lindbäck), Ola Kjelbye (Ighe).