Veta ihop – sakprosans roll i den gemensamma bildningen

Fredag 2/8, kl 15.00 – 15.40

Sakprosans funktion i samhället beskrivs ofta som att den upprätthåller ett kollektivt minne och bidrar till kunskapens infrastruktur. Med språket som ram formar den både ett nationellt perspektiv på världen och för ett historisk demokratiskt samtal vidare. Vilken betydelse har dokumentärt berättande och gestaltande för en demokratis vitalitet och kulturella självförståelse? Vilken roll har sakprosan i den gemensamma bildningen? Och hur ser situationen ut i Sverige jämfört med andra skandinaviska länder?

Medverkande

Iben Brinch, docent i text och retorik, forskar och undervisar i facklitterärt skrivande och kreativ akademisk sakprosa Universitet i Sørøst-Norge.

Jesper Huor, författare till flera uppmärksammade reportageböcker, senast Förgör de falska gudarna tillsammans med Anders Rydell (Bonniers 2023).

Pelle Andersson, förlagschef Ordfront och förläggare till flera internationellt bästsäljande sakprosaverk, däribland Naomi Kleins författarskap.

Alexandra Borg, , docent i litteraturvetenskap, redaktör tidskriften Respons och författare till Strindbergs lilla röda – boken om boken och typerna (Natur & Kultur 2019).

Moderator

Gunilla Almström Persson, lektor i retorik Stockholms universitet.

Bilder: Mikael Wallerstedt (Borg), Jan-Åke Eriksson (Andersson).