Sanning, kunskap, berättelse – slaget om den säljbara verkligheten

Fredag 2/8, kl 12.00 – 12.40

Sakprosans sanningsanspråk skiljer den från skönlitteraturen, och att en berättelse gestaltar ”verkligheten” blir ofta avgörande för om den går att sälja. Samtidigt är det inte uppenbart hur sanningsbegreppet ska förstås i ett dokumentärnarrativt sammanhang – inte bara när det gäller enskilda faktapåståenden utan även gällande berättelsens helhet, struktur och urval. I vilken mening kan en berättelse om verkligheten vara ”sann”? Vilka kunskapsteoretiska kontrakt och antaganden mellan författare och läsare vilar sanningsaspirerande berättelser på?

Filosofiska klarläggande – i en grumlig tid (Fri tanke 2023)
Postmodernismen (Fri tanke 2023)

Medverkande

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot av Svenska Akademien och författare till Filosofiska klarlägganden – i en grumlig tid (Fri tanke 2023).

Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap och författare till Postmodernismen (Fri tanke 2023).

Moderator

Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman, kulturskribent DN och författare till Extas i folkhemmet – Sveriges psykedeliska historia (Natur & Kultur 2022).

Bilder: Roger Turessson (Wikforss), Mikael Lundblad (Beckman), Ellen Nilsson (Aretakis).