Gaza, Ukraina och digitala vittnesmål som ”bevis” i krig

Fredag 2/8, kl 14.00 – 14.30

Dagens snabba digitala medialisering av berättelser från alla typer av händelser, konflikthärdar och katastrofer förlitar sig på vårt instinktiva förtroende för vittnets status och förutsätter betraktarens omedelbara kompetens att värdera och sortera. Samtidigt ökar rädslan för att det falska i stor skala ska intensifieras av ny teknik, algoritmer och AI. Hur har explosionen av digitalt politiskt bildskapande påverkat krig i allmänhet och Israel-Hamas-kriget i synnerhet?

Medverkande

Kari Andén-Papadopoulos, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskningsledare för Institutet för framtidsstudiers projekt ”Digitala ögonvittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter”

Bilder: Mohammed Ibrahim, Cato Lein (Andén-Papadopoulos).