Sakpoesi och dokumentärdiktens kraft

Fredag 2/8, kl 17.00 – 17.40

Flera nordiska författare har de senaste åren använt sig av ett slags dokumentärdikt för att arbeta med vittnesmål eller annat källmaterial och begreppet ”sakpoesi” har seglat upp för att beskriva en kreativ nytändning i den litterära sakprosan. Med rytm, paus, ton, luft och melodi kommer verkligheten närmare, blir mer komprimerad. Men i vilken mån är sakpoesi en ny genre? Hur kan lyrikens förtätade formspråk och vidgade krav på tolkning befrukta en konkret sakframställning?

Medverkande

Ida Börjel, poet och författare till dokumentärdikten Ringa hem (Ariel 2023).

Stefan Svallfors, professor i sociologi och författare till Retur Överkalix (Fri tanke 2025)

Emil Boss, poet och författare till Kompression (Lejd 2023)

Moderator

Katarina Bjärvall, journalist, författare och vinnare av Guldspaden 2020.

Bilder: Daniel Wester (Börjel), Cato Lein (Svellfors), Eva Bergström (Boss), Anna Drvnik (Bjärvall).