Litterär kvart essä/Saga Cavallin om äkthetsjakten

Lördag 3/8 11.45-12.00

Saga Cavallin, författare till Utge sig – om autenticitetens vara och värde (Norstedts 2024) i samtal med Frida Beckman, författare till Postmodernismen (Fri tanke 2023), om essän som redskap och ”verkligheten” som modeord.