Att ge röst – vittnesmålets etik och estetik

Fredag 2/8, kl 11.00 – 11.40

Den litterära sakprosan är alltid beroende av kontrollerbara fakta för sin tillförlitlighet. Men i berättelser om verkliga skeenden finns inte sällan ytterligare en garant för trovärdighet och relevans: ögonvittnet, den som var där och såg vad som hände. Vi möter vittnet direkt i mötet med författaren eller filmteam på plats i skeendet, eller som röst uppstigen ur arkiven. Men vad händer med den äkta rösten när den (re)presenteras och medieras genom en författares eller filmares konstruktion? Hur fungerar vittnets autenticitet ”by proxy” och med vilka mandat kan vi vittna för vittnet?

Medverkande

Johanna Lindblad, lektor i ryska studier Lunds universitet och redaktör för The Art of Witnessing (Central European University Press 2024).

Lovisa Andén, doktor teoretisk filosofi Åbo Akademi och leder forskningsprojektet Muted Memories and Silenced Stories: Memoirs by Women of the Gulag Archipelago.

Nicolas Lunabba, författare till Blir du ledsen om jag dör (Natur & Kultur 2022) och Dagbok från 20-talet – om våld och språklöshet (Natur & Kultur 2023).

Ida Börjel, poet och författare till dokumentärdikten Ringa hem (Ariel 2023).

Moderator

Anna Jungstrand, professor i sakprosa Linnéuniversitetet.

Bilder: Jesper Klemedsson Sotomayor (Lunabba).