Svart eller vitt – tro, hopp och vetande vid kollapsens dörr

Lördag 3/8 10.00-10.40

Få vetenskapliga rön pekar mot något annat än en både snar och dramatisk förändring av människans villkor på planeten. Miljonstäder kommer försvinna, migrationsvågor kommer mångdubblas och vilka väpnade seriekonflikter som sprider sig i en hårdnande kamp om sinande tillgångar är ännu svårbedömt. Eller är människan det samarbetande djuret som än en gång, som så ofta i historien, räddar sig själv och andra undan den yttersta katastrofen? Om man lägger tro och hopp åt sidan och tittar på vad vi vet – vilken blir bilden då?

Medverkande

Jonathan Jeppsson, Mot kollapsens hjärta – om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott (Ordfront 2024).

Lasse Berg, Tillsammans – människan som människans räddning (Ordfront 2024).

Moderator

Ann Ighe, ekonomhistoriker Göteborgs universitet och chefredaktör tidskriften Ord & Bild.

Bilder: Anna Drvnik (Jeppsson), Emma Larsson (Berg), Ola Kjelbye (Ighe).