Lustens tårar – när ordet blir berättelsen

Söndag 4/8 15.00-15.30

Utrikeskorrespondenten och författaren Henrik Brandao Jönsson har i en serie resereportageböcker öppnat svenskarnas ögon för den ”lusofona världen”, länder och kulturer där portugisiska är ett nationellt språk. Under våren har han gjort mediekonsumenter bekanta med begreppet saudade, en term som springer ur ett allt vanligare tillstånd: vara född i ett land men av tvång eller fri vilja ha hamnat i ett annat. Hur gör man levande text av en term?

Saudade – att längta bort och hem på samma gång (Natur & Kultur 2024)

Medverkande

Henrik Brandao Jönsson, Saudade – att längta bort och hem på samma gång (Natur & Kultur 2024).

I samtal med: Lena Kyong Ran Sundström, journalist och författare.

Bilder: Ian Cheibub (Brandao),