Litterär kvart essä/Staffan Bergwik om makten från ovan

Lördag 3/8 12.00-12.15

Staffan Bergwik, idéhistoriker och författare till Terranauterna (Norstedts 2023,), i samtal med teknikhistorikern Julia Ravanis, redaktör på essätidskriften Glänta, om överblickens historia och makten från ovan.